Hjälp om ditt barn blivit omhändertaget

lvu Eskilstuna

Det är inte vanligt men det händer ibland att ett barn har blivit omhändertaget av socialtjänsten. Det är de som utreder om det ska bli aktuellt med ett omhändertagande av barn enligt lagen om LVU.

Så här lyder lagen om LVU:
”Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.
Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.
Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke…Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande. Lag (2022:664).

Behöver du ett juridiskt ombud för LVU i Eskilstuna?

Om du befinner dig i en situation där det har uppstått en sådan situation och du bor i Eskilstuna med omnejd, kan vi rekommendera att du till exempel googlar “lvu eskilstuna”. Då kommer du få ett antal träffar på juridiska ombud som kan hjälpa dig att hantera det. I Eskilstuna finns advokatfirman Lege tillgängligt för dig i Eskilstuna. De har lång erfarenhet att stötta klienter som går igenom vårdnadstvister, och deras utgångspunkt är alltid att ge dig så bra råd som möjligt så att utfallet blir det bästa. För dig och framförallt för barnen.

Befinner du dig i en vårdnadstvist?

Vårdnadstvister ökar. 2006 var antalet vårdnadstvister 2909, och 2017 hade de ökat till 7359. Många advokater vittnar om att dessa tvister blir allt mer infekterade. De upplever att det är en hårdare ton och att viljan att kompromissa för barnets bästa har minskat.

Det kan ta ett tag innan man väljer att anlita ett juridiskt ombud av olika anledningar och då är konflikten redan i gång så att säga när det kommer upp till rätten. Det försvårar möjligheterna att lösa tvisten på ett bra sätt. Vad orsakerna är till att det är så här finns det olika åsikter om. Bland annat tror vissa advokater att de samhällsförändringar som har skett de senaste decennierna när det kommer till barnens rätt till umgänge med båda föräldrarna påverkar. Ibland är det helt enkelt inte det bästa för barnen att ha kontakt med båda föräldrarna, men lagarna gör det svårt att beakta det.