Corona påverkar kulturen

Det har väl inte undgått någon att coronapandemin har skapat en kris för kulturutövarna i Sverige. Det påverkar såväl teater som dans och musik. På de kulturinstitutioner där det finns en företagshälsovård har man bråda dagar.

Företagshälsorna i Sverige har haft bråda dagar sedan början av mars. Det gäller i hela landet, men inte minst i storstadsområdena och i kranskommunerna, som Nacka. Anledningen till detta stavas Covid-19. Inte bara har många blivit sjukskrivna efter att ha blivit smittade med viruset. Den psykiska ohälsan har också ökat i pandemins spår, vilket lett till ännu mer arbete för företagshälsovården. När antikroppstester ska göras, för att se vilka som har varit smittade och troligen kan återgå i arbete, är det också en uppgift för företagshälsan i många fall.

Företagshälsovård

På Dramaten i Stockholm återupptogs repetitionerna i somras. De övervakas dock av en läkare från företagshälsovården, som har till uppgift att se till att skådespelarna inte löper risk att smittas, eller att smitta varandra. Det är dock långt ifrån alla som arbetar med kultur som har tillgång till företagshälsovård. 

Fler borde ha företagshälsovård

Sveriges kommuner och regioner har framfört krav på att företagshälsovården utökas, och att staten tar kostnaden för detta. De pekar framförallt på att personal i skolan och äldrevården behöver stöd. Detta gäller dock inte enbart de som arbetar på dessa områden. Faktum är att de allra flesta skulle behöva tillgång till företagshälsovård i dessa dagar, men det är få som får det. Som alla som arbetar med dans, eller med annan konstnärlig verksamhet vet är det långt ifrån alla som skulle behöva tillgång till företagshälsa som har det. Om staten kunde ta ett ansvar för att de fick tillgång till företagshälsovård, både under pandemin och därefter, skulle mycket vara vunnet. Med tanke på att regeringen verkar ha negligerat kulturen under krisen tror jag dock inte att det kommer att hända.