Dansformen Line dance

Historien om line dance

Line dance fick sitt stora genombrott på 1970-talet i USA. Från början dansade man uteslutande till countrymusik, något som på senare år har förändrats. Uppskattningsvis finns det fler än 60 000 olika danser inom line dance, alla med sina egna steg–kombinationer. På nätet hittar man snabbt stegbeskrivningar till olika danser, vilka du behöver lära dig för att kunna dansa med andra. Line dance förutsätter nämligen att man är fler än en som dansar, gärna fler än tre dessutom.

Det finns flera klubbar i landet som lär ut line dance. Att öva tillsammans med andra är ett enkelt och roligt sätt att lära sig nya danser. På Internet finns dessutom videor som lär ut danser om man inte vill besöka line dance-klubbar när man står utan tidigare erfarenhet. Det går alltid att hitta stegbeskrivningar på danser, på äldre såväl som nyare danser. Du har således tre alternativ att välja mellan – att besöka en klubb, att kolla på videor eller läsa stegbeskrivningar.

Emellanåt arrangeras öppen dans, där man möts för att dansa line dans för nöjes skull. Det går dessutom att tävla i line dance, vilket Svenska danssportförbundet är med och samordnar. Line dance blir allt större i Sverige, även om det är långt ifrån lika stort som i USA. Svenska danssportförbundet arbetar dock aktivt för att utveckla line dans, främst genom att skapa en tydlig organisation runt densamma. Arbetet utmynnade i organisationen Line dance 4 U, till vilken man vänder sig för att ordna tävlingslicens.

Line dans går att dansas på många olika sätt. Danskaraktärerna är smooth, lilt, rise & fall, cuban, funky och novelty. Därför lämpar sig line dance för alla, oavsett om man uppskattar countrymusiken eller ej. Musiken varierar nämligen beroende på vilken karaktär man dansar. Förhoppningsvis hittar du en danskaraktär som passar dig och lever upp till dina förhoppningar.

line dance