Svenska danssportförbundet

Vad är Svenska danssportförbundet?

Svenska danssportförbundet bildades i februari 1968 och 1977 invaldes förbundet i Riksidrottsförbundet. Därtill är förbundet anslutet till internationella nätverk som World Dancesport Federation samt World Rock’n’roll Confederation. Svenska danssport–förbundet består av cirka 35 000 medlemmar, fördelat på 169 föreningar i vårt avlånga land. Dansen är kulturellt förankrad i den svenska själen, inte minst på mindre orter där traditionen med folkparker lever vidare.

Inom Svenska danssportförbundet går åtta verksamhetsområden att hitta – dessa är Dans BRR (Bugg- och rock’n’roll-danser), Dans Tiodans, Dans Line Dance, Elit, Info-PR, Juridik, Distrikt samt Utbildning. Det år med andra ord en stor apparat som får Svenska danssportförbundet att utvecklas i önskad riktning. Respektive verksamhetsområde ansvarar över både administration och utveckling, och att ansvaret fördelas på sådant sätt underlättar för organisationens tillväxt.

Att gestalta trauma med dans är en utmärkt form av terapi. I Köpenhamn på Det Kongelige Teater fick asylsökande äran att berätta om sina livsöden på teaterscenen med hjälp av balettdansare, dramaturger, musiker och scenografer. Dansen hjälper dem att försonas med det förflutna och samtidigt drömma om framtiden, och att göra det inför storpublik är en imponerande prestation. Danmark har mottagit kritik för sin flyktingpolitik, men Det Kongelige Teaters arbete är ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis är det något Svenska danssportförbundet tar efter, om de inte redan har gjort det.

Många upplever eufori genom dansen, samma känsla går att uppleva genom spel. För att bli en vinnare och uppleva eufori kan du ta del av Casumo erbjudanden. Du får däremot tänka på att det inte är givet på förhand att du blir en vinnare, för det gäller att spela sina kort rätt och dessutom vara tursam. Med en genomtänkt strategi och tålamod har du goda förutsättningar att vinna, däremot får du aldrig ta dig vatten över huvudet och spela för mer än du har råd att förlora.

svenska danssportförbundet